Inici Política i Societat No entenem cap a on anem

No entenem cap a on anem

1216

Una valoració global dels pressupostos 2021, presentats i aprovats inicialment en el darrer ple de l’any, la podríem resumir en una sola frase: no entenem cap a on anem.

Els capítols que criden més l’atenció son l’endeutament, la incapacitat per contenir les despeses recurrents i l’absència de generació dels recursos necessaris per fer front a les noves necessitats que ha generat la COVID, que queden lluny de ser ateses com seria necessari.

Tot i l’increment d’algunes taxes i la millora d’algunes subvencions, els recursos que genera l’Ajuntament de Llagostera es mantenen sense creixement apreciable i, en canvi, les despeses recurrents s’enfilen, essent necessari per quadrar el pressupost haver de recórrer a l’endeutament, ja que malgrat pressupostar una inversió teòrica de més de 1.600.000 euros, l’Ajuntament només hi aporta 3.100 euros d’ingressos corrents.

Es podria pensar que aquest fet és una demostració d’una gestió eficient, i que s’ha aconseguit un nombre important de recursos externs. Tot i semblar una demostració de capacitat de gestió política, no és així: l’Ajuntament de Llagostera s’ha de vendre patrimoni per valor de 100.000 euros i ha de demanar un préstec per valor de 1.215.000 euros. 

I abans de seguir, volem dir que no estem en contra de l’endeutament com a eina d’inversió al servei d’objectius rellevants. No estem en contra de l’endeutament sempre que estigui al servei d’una inversió, on estigui clarament definit el retorn que aquesta operació té per a tots els ciutadans del nostre poble.

El baix endeutament del que gaudíem (25% dels recursos ordinaris), ens permetia contemplar el fet d’abordar operacions de crèdit per a projectes essencials per a Llagostera. I el que tenim pendent des de fa anys, per sobre d’altres necessitats, és l’impuls del nou geriàtric. Aquest objectiu, cada dia que passa més important, i en les actuals circumstàncies encara més urgent, únicament es pot abordar des d’una situació de baix endeutament, tot i ser complexa.   

A l’inici del mandat, vam indicar uns requisits que al nostre parer són necessaris per afrontar la responsabilitat de governar: Política, Lideratge i Gestió. Durant els darrers mesos, venim observant que les necessitats del dia a dia de l’Ajuntament sobrepassen les capacitats de gestió de l’equip de  govern. Si bé és cert que les condicions dels últims mesos han estat completament excepcionals, és precisament en aquests moments on una clara definició d’objectius, i una capacitat d’actuació ràpida són més necessaris. I un lideratge clar és imprescindible per encarar aquests objectius. Fa la impressió, i aquests pressupostos en són una mostra, que manca un projecte a mig i llarg termini clarament definit.

Un altre punt que al nostre parer mereix ser comentat és la supressió de la partida de 40.000 EUR destinada a pressupostos participatius.

Després de molts anys, els habitants de Llagostera perden l’oportunitat de decidir directament sobre part del pressupost. D’aquesta manera els ciutadans deixen de proposar projectes, de votar-los, i finalment veure com es fan realitat.

El fet de que s’hagi retirat aquesta partida fa que es perdi una important eina de participació, de comunicació i d’implicació dels llagosterencs en la vida local, en una època en que costa molt que els ciutadans se sentin involucrats en la gestió municipal. És, clarament, una passa enrere.