Inici Política i Societat Mode campanya electoral

Mode campanya electoral

1794

En el Ple Municipal de març es va aprovar una modificació de crèdit per renovar la gespa artificial del camp de futbol municipal (185.000€) i es va suplementar la partida per construir una nau a la deixalleria (35.000€), per fer inversions diverses en esports (30.000€) i per fer millores en carrers (entre d’altres el carrer Nou). Per contra, s’eliminen els 45.000€ previstos en el pressupost per a la redacció del projecte de la passarel·la entre el carrer Almogàvers i l’avinguda Canigó, que queda posposat fins que no es redacti una modificació del POUM per tota aquella zona, que l’equip de govern vol enllestir al llarg del 2019. Com ja vam dir-los en el ple de desembre, la postura d’Alternativa és que és absurd gastar-se 350.000€ en una passarel·la si aquesta ha de ser provisional. En canvi, si el que volen és renunciar a la urbanització d’aquell sector (PAU-2) aleshores pensem que cal una avaluació molt més a fons (amb criteris tècnics i de mobilitat) i engegar un procés participatiu que culminés amb una consulta ciutadana, per exemple, per decidir col·lectivament el futur d’aquell sector. Això a banda, pensem que el canvi de gespa artificial no hauria de ser una actuació prioritària per enguany i caldria posposar-la. Des d’Alternativa ens vam mostrar contraris a aquesta modificació de crèdit.

En canvi vam votar favorablement a què els treballadors i les treballadores municipals recuperessin un complement de fins al 100% de les retribucions brutes durant tot el període de baixa per malaltia, que el ministre del PP Montoro havia reduït amb les lleis d’estabilitat pressupostària. Es tracta doncs, de la recuperació d’un dret adquirit que se’ls va prendre unilateralment l’any 2012.

Una altra modificació del POUM que es va dur a aprovació va ser la de l’entorn de l’accés est del municipi, és a dir, la que el planejament vigent afecta parcialment les cases que hi ha davant de la Citröen, ja que s’hi preveu fer un carril lateral. Amb la modificació proposada s’elimina el carril lateral en aquell tram i per tant les edificacions actuals deixarien d’estar afectades. Al nostre parer eliminar aquest carril és un error, perquè el deixa discontinu en dos trams en què continuarà existint, abans i després de les cases, la qual cosa fa que aquest perdi el sentit que té en el planejament actual, que no és altre que proporcionar una sortida segura als vehicles que circulen per aquella part del polígon i, sobretot, als vehicles pesants que s’incorporen a la carretera des del carrer indústria, sortida que el planejament actual preveu eliminar i que, en canvi, es manté amb l’actual modificació.

D’altra banda, es va aprovar per unanimitat la modificació del contracte de lloguer del local de can Muntaner en el sentit que sigui el propietari qui es faci càrrec de les despeses d’electricitat i aigua, arran d’una moció dels companys d’ERC en què es demanava precisament això.

Com a darrera cosa rellevant direm que el regidor d’hisenda, a propòsit de donar compte del decret de liquidació del pressupost de 2018, va aprofitar per fer un repàs de com de bé, al seu parer, és clar!, havien fet la feina des de… 2007!, estenent-se per tant molt més enllà del que requeria el punt. Des d’Alternativa, però també des d’ERC, ho vam tenir clar: l’equip de govern ja està en mode campanya electoral, i no desaprofita qualsevol oportunitat per fer-ne, amb l’òbvia complicitat del senyor alcalde, que no li va dir allò tan convergent “d’Això ara no toca.” Diria que nosaltres, en aquest repàs vam veure, més que les coses ben fetes, la fi d’un cicle. Aviat ho sabrem.