Inici General Les polítiques socials, una aposta de present i futur

Les polítiques socials, una aposta de present i futur

663

En aquest darrer Ple, les polítiques socials han estat protagonistes i cal recordar que en múltiples ocasions, les hem definit com una de les principals banderes de la nostra acció de govern.

Es va aprovar per unanimitat la modificació dels estatuts del Consorci de Benestar Social (CBS) del qual som membres. Aquest canvi es deu a la necessitat d’actualitzar els estatuts ja que l’última modificació era de 2015 i des d’aleshores hi ha hagut canvis substancials en matèria laboral, de contractació i financera.

Els canvis que s’han aprovat tenen a veure en poder agilitzar la gestió i es podrà fer contractacions a través de la Junta delegada igual que les modificacions de crèdit, que no caldrà que s’aprovin en sessió plenària. En matèria laboral, es fa un canvi important ja que es preveu que hi puguin haver llocs de treball que passin de laboral a règim de funcionari perquè fins el moment, tot el personal és laboral i també que es puguin fer contractacions directament amb personal funcionari si la funció ho requereix.

El CBS és un òrgan supramunicipal de gran importància ja que ens aporta la contractació dels Serveis Socials tant a nivell d’atenció primària com d’altres programes que complementen aquesta tasca i poder atendre les necessitats de la població amb una mirada global i posant el focus en la prevenció i en la implementació de polítiques proactives.

En aquest sentit i des de l’inici del nostre mandat, hem creat nous programes d’abordatge social com poden ser l’obertura del centre obert, el projecte SIS que és un servei d’acompanyament domiciliari a les famílies amb més vulnerabilitat social… i s’han ampliat serveis com el servei d’atenció a domicili per poder tenir cura de les persones grans i amb dependència a la pròpia llar o l’ampliació de personal tècnic a Serveis Socials per atendre el gran volum de demandes que hi ha sobretot arran de la pandèmia i de la crisi socioeconòmica derivada d’aquesta.

En aquest Ple també es va informar de la resolució de les subvencions tant en relació a l’escolarització a la llar d’infants com de les d’activitats de casals d’estiu. Aquestes subvencions tenen la voluntat de poder arribar a tothom i que cap infant quedi exclòs per motius econòmics. Som conscients de la importància de compartir espais, de socialització, de crear arrelament al poble i com aquests són factors per millorar la cohesió social, sobretot en edats primerenques, que condicionarà el futur i les relacions comunitàries del nostre municipi.

Es va aprovar per una unanimitat una moció presentada per Junts per Llagostera demanant que es faci seguiment de les successions intestades i que aquestes es puguin destinar a entitats socials, habitatge o institucions culturals.

Així doncs, reafirmem el deure de continuar apostant per unes polítiques socials fortes com les que hem anat explicant. És un bon moment per recordar també, que estem treballant per una gestió 100% pública de la nova residencia geriàtrica, amb un model d’atenció centrat en les persones que s’allunyi de l’especulació capitalista que ha entrat en molts serveis residencials del nostre entorn i del qual la pandèmia va fer visibilitzar les conseqüències dramàtiques d’aquesta gestió mercantilista.