Inici Política i Societat Embolic al campus d’estiu

Embolic al campus d’estiu

1126

El campus esportiu que s’ha vingut celebrant durant molts anys durant els mesos de juliol, agost i part de setembre, ha patit des de l’estiu de 2020 un canvi substancial, especialment pel que fa a l’increment de les quotes, increment que han assumit íntegrament les famílies, excepte en el cas dels infants que han estat becats des de serveis socials.

Aquest canvi ha coincidit amb la finalització l’any 2020 de la relació contractual entre aquest consistori i l’empresa SPORTGEST, en concloure l’adjudicació en favor d’aquesta empresa. Per aquest motiu i en no poder-se preparar un nou plec per tornar a licitar aquesta activitat esportiva, es va decidir des de la regidoria d’esports, cedir aquesta activitat a la Unió Esportiva, que juntament amb l’empresa Tot per l’Esport, van gestionar el campus de l’any passat. Al parer de la majoria de la gent que hem pogut contactar, el servei ofert va ser satisfactori tant pel que fa al tracte amb dels infants i joves, com pel que es refereix a la comunicació amb les respectives famílies.

En plena pandèmia, el nostre grup municipal ha entès que no es disposés de prou temps per a licitar un nou plec, i que l’empresa guanyadora es fes càrrec amb temps suficient de l’activitat; cal recordar que poques setmanes abans de començar l’activitat, encara no se sabia si aquesta es podria dur a terme, degut a les restriccions existents en aquell moment per causa de la COVID-19. 

D’aquesta situació ja ha passat més d’un any. I durant aquest any complet l’equip de govern no ha sigut capaç d’organitzar la licitació d’aquest servei, i no únicament això, sinó que a darrera hora i a corre cuita, ha decidit unilateralment i sense passar pel Consell d’Esports, ni valorar qualitativament ni quantitativament cap altra proposta, cedir a dit aquesta activitat a una Associació que més enllà del programa d’activitats que pugui proposar i sense entrar a valorar la qualitat del seu servei, incrementa les quotes de forma significativa respecte de les que es cobraven l’any passat.

És clara i evident la mala gestió que s’ha dut en la contractació del servei de Campus d’Estiu 2021. Cedint a dit, i sense valorar més propostes, una activitat a una Associació que com a primera mesura ha incrementat els preus de manera significativa, fet que pot provocar que moltes famílies no puguin optar a aquest recurs, on recordem que l’Ajuntament cedeix les instal·lacions i es fa càrrec de diferents despeses, com poden ser la neteja, el consum de llum i d’aigua.

 

Un cop més queda palesa la poca capacitat de gestió d’aquest equip de govern, on la improvisació s’ha apoderat del dia a dia. Queda clar també, que com ja vàrem demanar en una moció anterior, és indispensable dur a bon port el Pla Estratègic de l’Esport, que ha de permetre definir pels propers anys quin és el millor model per Llagostera.

És per tot això que hem demanat en el darrer ple que es rectifiqui, i que es valorin diferents propostes per dur a terme el Campus d’Estiu 2021, en un procés d’adjudicació competitiu, per permetre reduir les elevades actuals, de tal forma que no siguin un impediment per a les famílies. I que de cara al futur que es defineixi de forma clara, la metodologia a emprar per a la concessió d’aquesta activitat esportiva en els proper anys, tenint en compte els criteris de qualitat i de preus raonables per les famílies.

Finalment, que a l’empara d’aquest procés d’adjudicació competitiu, s’informi les entitats esportives del poble, i se’ls ofereixi la possibilitat, si és del seu interès, de participar en els processos d’adjudicació dels esmentats Campus d’Estiu per al anys a venir.