Inici Cultura El valor i els cost del serveis

El valor i els cost del serveis

2913

La discussió sobre la gestió del pressupost municipal va planar per sobre del Ple del mes de maig. Per un costat hi ha la demanda de reducció de despesa i per l’altra, la demanda d’increment de serveis. Combinar les dues coses és difícil si no es vol caure en contradiccions i cal aplicar el sentit comú, de manera que es puguin prestar els serveis necessaris sense que es dispari el seu cost, ja que els dèficits els acaba pagant la gent de Llagostera.

Això es va posar de manifest amb la reducció de la despesa financera d’un crèdit amb l’empresa concessionària del cementiri municipal i per altra, la garantia  d’escolarització de tots els infants preinscrits al servei de Llar d’Infants Municipal pel al curs 2018-2019

Reducció del cost financer d’un préstec de 50.020,40 euros

L’octubre de l’any 2016, el Ple va acordar per unanimitat la negociació a la baixa dels interessos d’un préstec de 50.020,40 euros a 40 anys amb la concessionària del cementiri municipal. El regidor d’hisenda va donar resposta a una moció de la oposició, explicant l’acord al qual s’havia arribat. S’aplicarà un tipus d’interès del 1% i s’amortitzarà anticipadament el préstec, de manera que enlloc de pagar-lo durant 40 anys es pagarà en 13 i enlloc de pagar 51.067,81euros d’interessos, se’n pagaran 3.697,33.

Gràcies a les gestions realitzades per la regidoria d’hisenda, hi haurà hagut un estalvi de 47.370,48 euros en interessos i s’haurà reduït el termini en 27 anys.

Llagostera garanteix l’escolarització de tots els infants preinscrits al servei de Llar d’Infants Municipal pel al curs 2018-2019

La regidora d’Educació, Anna Hereu, va donar compte al ple que La Llar d’Infants El Carrilet, amb una capacitat per a 107 infants, serà suficient per acollir les 93 sol·licituds acceptades durant el procés de preinscripció.

Tal i com s’ha vingut fent des de l’any 2011, l’Ajuntament de Llagostera ha prioritzat emplenar les places del Carrilet, reservant la llar d’infants El Niu per obrir, si s’escau, les aules necessàries per atendre les sol·licituds que sobrepassin la capacitat del Carrilet. Atès que hi ha prou places per garantir l’escolarització de tots els infants preinscrits al servei de Llar d’Infants, no caldrà obrir El Niu

L’Alcalde Fermí Santamaria va explicar que la voluntat principal de l’Ajuntament és poder cobrir la demanada d’escolarització del servei de Llar d’infants per a totes les famílies de Llagostera amb un servei de qualitat i accessible per a la majoria de famílies.

Els costos del servei

El servei de la llar d’infants comporta uns costos elevats, que no es cobreixen amb les cuotes que paguen els usuaris. El preu del servei bàsic és de 126 €, situat per sota de la mitjana dels preus d’altres municipis de l’entorn, mentre que el cost per alumne és de 360,51 euros. Això implica que hi ha dèficit de 234,51 euros per cada infant matriculat.

La voluntat d’oferir un servei a l’abast de tothom a un preu assequible, ha fet que s’hagin hagut d’optimitzar els recursos al màxim i que l’ajuntament de Llagostera hagi hagut d’assumir un dèficit en el servei, però aquest dèficit no es pot incrementar indefinidament.

Vista la demanda de places per al proper curs, en el cas de mantenir oberts els dos centres amb les preinscripcions actuals, comportaria un dèficit estimat per sobre de 350.000 euros

També cal tenir present que  des de fa sis anys, l’Ajuntament de Llagostera disposa d’una línia d’ajuts destinada a les famílies amb necessitats econòmiques que no poden fer front a les quotes mensuals del servei municipal de Llar d’infants. Les bases de la convocatòria contemplen una rebaixa del 25, 50 o 70% de la quota bàsica mensual segons el nivell d’ingressos de la unitat familiar.

L’Ajuntament de Llagostera sempre ha cregut en la necessitat d’un servei de llar d’infants de qualitat i accessible per a la majoria de famílies de Llagostera i reitera el compromís de vetllar pel seu bon funcionament.

Augment del servei de menjador

Donada la creixent demanada dels serveis extres de la llar d’infants, com per exemple el menjador, l’Ajuntament de Llagostera està estudiant la possibilitat d’ampliar-ho per així poder cobrir el 100% de sol·licituds d’aquest servei, actualment fixat en 50 places.

Caldrà esperar a que es facin efectives les inscripcions per acabar d’ajustar els serveis a la demanda, optimitzar els recursos existents i garantir un servei educatiu de qualitat.