Inici Cultura El valor de les solucions

El valor de les solucions

1932

“Tenim claríssim que la llar d’infants és un servei públic” per aquest motiu “fa deu anys que no s’incrementen les quotes. 10 anys”.

Amb aquesta frase de Fermí Santamaria, l’alcalde de Llagostera va començar la seva intervenció en el tema que va centrar el debat del ple del mes de maig: l’acord d’obrir les dues llars d’infants municipals i el valor d’aquest servei, tant a nivell econòmic com educatiu.

Responent una moció presentada pels grups de la oposició en nom de l’AFA de les Llars d’Infants, que demanava la obertura de les dues llars amb tots els serveis, Fermí Santamaria va voler posar en valor la feina feta per l’equip de govern en l’àmbit educatiu i reivindicar el seu compromís, des de fa molt anys, en donar un servei de qualitat a les llars d’infants i facilitats i suport a les famílies.

“Sempre hem procurat ajudar a les famílies perquè poguessin gaudir d’aquest servei, en especial en època de crisi.” Hem creat beques perquè les famílies amb dificultats econòmiques puguin portar els seus fills a la Llar d’infants i no quedi fora ningú. “No hem d’oblidar tampoc, que l’equip de govern actual va ser el que va remodelar  la llar d’infants El Niu, i no es va fer per tenir-la tancada, si no era necessari

Un cop fet aquest recordatori, va prendre la paraula la regidora d’educació, Anna Hereu, que va explicar les actuacions fetes i va llegir l’acord assolit amb els representants de l’AFA: “En relació a la reunió realitzada el passat 14 de juny sobre a les llars d’infants municipals de Llagostera, tal i com vam manifestar, l’Ajuntament prioritza la prestació de tots els serveis accessoris de forma universal, per totes les persones inscrites amb l’obertura d’ambdues llars d’infants. Si els propers cursos, en motiu de la baixa natalitat, el nombre d’inscripcions fos molt reduït, de forma que es poguessin oferir de forma universal els serveis accessoris en una sola llar d’infants sense alterar-ne la seva distribució i organització, únicament es procediria a l’obertura d’una sola llar de forma consensuada amb l’AFA i la direcció del centre”

Governar implica estar amatent a les necessitats, i escoltar diversos punts de vista sense apriorismes, valorant les aportacions que hi faci cadascú. El debat que ha generat el servei de la llar d’infants n’és una bona mostra.

Si la voluntat de trobar solucions es reflecteix en els acords que s’assoleixen, aquest acord és una bona solució: es garanteix el servei després d’haver escoltat a totes les parts, s’ha buscat una solució realista i es treballa amb vista als propers anys, posant un mínim d’ocupació que permeti limitar els costos i s’assegura cobrir la demanda d’escolarització del servei de Llar d’infants per a totes les famílies de Llagostera, amb un servei de qualitat i accessible per a tothom. Gràcies a tots els que ho han fet possible.

La màgia dels números

Si a la vida hi ha veritats, estimacions, mentides i estadístiques, la segona part del debat del plenari en va ser una bona mostra quan es va entrar en un ball de números per intentar acreditar o desacreditar les opinions de cadascú. La gràcia està en que s’agafava com a base la liquidació de les despeses de la llar d’infants….del curs 2016/2017!!

Cal explicar que el pressupost municipal va per anys naturals, de gener a desembre i els pressupost de la llar d’infants per cursos, de setembre a juliol.

També cal saber que la liquidació del pressupost municipal de l’any 2017 es tanca durant el mes de juny del 2018, de manera que la liquidació del curs que començarà aquest mes de setembre de 2018 i acabarà el juliol de 2019, no la tindrem fins el mes de juny de l’any 2020.

D’aquesta manera, es fa molt difícil poder saber amb certesa quina serà la liquidació econòmica de les llars d’infants de Llagostera pel curs 2018/2019 i s’ha de treballar fent estimacions d’ingressos i depeses que només es podran verificar al cap de dos anys i que poden variar molt en funció del nombre d’inscrits, de la pujada del cost de serveis com l’energia elèctrica o si cal obrir o tancar mes sovint la calefacció, per posar alguns exemples.

Tenint aquest fet en compte, es va posar en discussió quin seria el possible dèficit de la llar d’infants el curs 2018/2019 en base a les dades del curs 2016/2017, que s’ha tancat amb un dèficit de 261.887,30 €. Si no volem fer màgia amb els números, cal tenir en compte que l’any 2016/2017 hi va haver 137 nens i a data d’ara (juliol 2018) hi ha 94 alumnes inscrits pel curs 2018/2019. No cal fer massa números per veure que no es poden comparar els resultats d’aquests dos cursos, quan hi ha 43 alumnes menys.

La única data certa que tenim avui, es que hi ha 94 alumnes matriculats, un 31% menys d’alumnes respecte els que hi havia en el curs 2016/2017.

A menys alumnes, menys ingressos per les quotes mensuals i menys subvencions, ja que  la Diputació, a data d’avui, paga una subvenció de 875 euros anuals per cada alumne matriculat. És evident que els ingressos totals baixaran. En canvi, els costos estructurals com la neteja, la calefacció, la despesa elèctrica es mantindran i la despesa de personal no es reduirà en la mateixa proporció que el nombre d’alumnes. Per això és molt probable que el proper curs s’incrementi notablement el dèficit respecte l’any 2016/2017.

Per tal d’ajustar el servei a les necessitats dels alumnes i no disparar un dèficit que paguem entre tots, s’està treballant per optimitzar al màxim els recursos amb l’objectiu que aquest dèficit no superi els 300.000 euros.

Qui vulgui fer jocs de mans amb els números i juguesques amb les estimacions, és ben lliure de fer-ho, però s’haurà d’esperar fins a l’any 2020 per poder saber les dades correctes. Mentrestant, es pot seguir buscant un problema per a cada solució, que nosaltres seguirem treballant per trobar una solució per a cada problema. Aquesta és la nostra responsabilitat i per això treballem cada dia: trobar solucions al problemes de la gent i posar en valor el poble de Llagostera.