Inici Política i Societat El valor de les eleccions

El valor de les eleccions

2634

Posem en valor el resultat de  les eleccions i els programes electorals

Ara que queda un any per a les properes eleccions municipals, creiem que val la pena fer una aturada i reflexionar sobre el valor dels resultats de les eleccions, com es gestiona l’ajuntament i la importància de portar a terme el programa electoral que ha estat validat majoritàriament a les eleccions municipals.

Com es tradueix el resultat de les eleccions a l’ajuntament de Llagostera?

Cada 4 anys, els ciutadans de Llagostera escullen a les eleccions municipals 13 regidors de les llistes dels diversos partits que es presenten a les eleccions. La ciutadania de Llagostera escull els seus representants en funció del partit que representen i el programa electoral que defensen.

En el primer ple de la legislatura, la majoria democràtica del ple escull l’alcalde i aquest delega en els regidors del seu equip de govern les facultats per gestionar l’ajuntament i l’execució del programa electoral, que haurà de ser desenvolupat al llarg dels 4 anys següents.

Quina és la funció del Ple?

La funció del ple és la d’aprovar normatives municipals i fiscalitzar i controlar l’acció dels òrgans de govern. La feina de control de l’acció de govern, i presentació de propostes per a la millora de l’acció municipal, recau sobre els membres de l’oposició, que de forma imprescindible per a un exercici democràtic de supervisió de les decisions de l’equip de govern, garanteixen que els interessos dels ciutadans siguin respectats, però el plenari de l’ajuntament no està pensat per prendre les decisions del dia a dia de la gestió municipal. Per això hi ha l’alcalde, les diverses regidories amb delegació i la junta de govern.  

La gestió de l’ajuntament es fa des de l’alcaldia i les regidories amb delegació

El millor exemple d’això es veu en la norma mes important que s’aprova cada any a tots els ajuntaments: el pressupost municipal. El pressupost el redacta l’alcalde, l’aprova el ple i l’executa l’equip de govern.

L’equip de govern durant 4 anys s’encarregarà de la gestió municipal, i de forma especial, d’executar el programa electoral que han presentat com a projecte de mandat. L’alcalde, màxim responsable d’assumir aquesta tasca, junt amb l’equip de govern que presideix, i en el que delega les responsabilitats de la gestió concreta de cada regidoria, participa, supervisa i acompanya els regidors en aquesta tasca i mitjançant els plens mensuals, presenta i dona compte a la ciutadania i als regidors de l’oposició, dels resultats de la seva gestió.

La importància de la participació

Escoltar les diverses opinions que hi ha a Llagostera és un pilar fonamental per poder tenir una visió ampla i detallada de les necessitats que hi ha al municipi.  La participació de la ciutadania en la presa de decisions és fonamental i cada cop ho serà mes, però no podem confondre la gestió diària de l’ajuntament de Llagostera amb una assemblea permanent.

Aquesta tasca de participació té diversos canals: reunions amb els veïns, atenció ciutadana, processos participatius i totes les opcions que permetin establir una comunicació fluida entre els representants de l’ajuntament i la ciutadania de Llagostera. Però la participació ciutadana no pot substituir en cap cas la responsabilitat dels regidors escollits democràticament.

Si volem confondre els òrgans consultius i els processos de participació, amb la voluntat democràtica expressada a les eleccions, estarem fent un flac favor a la democràcia. La diversitat d’opinions requereix que algú prengui decisions i aquí és on el resultat de les eleccions marca el camí. Davant les peticions de grups d’opinió que defensen legítimament els seus propis interessos, cal posar en valor la importància de la tasca dels regidors amb responsabilitat de govern, que han de gestionar un pressupost limitat i que no sempre pot donar solució a totes les reclamacions, per interessants que siguin.

Cal tenir memòria i valorar adequadament el resultat de les eleccions. Es allà on tota la ciutadania fa balanç i pot valorar la feina feta per cadascú.  Per això hi ha els equips i els programes electorals i per això la gent del poble decideix amb el seu vot qui vol que siguin els seus representants i quin projecte volen pel futur de Llagostera.

El nou sistema de recollida d’escombraries: el valor d’avaluar la feina i escoltar els veïns

La posada en marxa de projectes nous, comporta un seguiment per veure si es compleixen els objectius que s’han marcat. La posada en marxa del nou sistema d’escombraries i les bonificacions a la taxa de recollida d’escombraries n’és un bon exemple.

La implementació del nou sistema de recollida porta a porta permet fer un seguiment mes acurat de la recollida de residus. Per fomentar una millora de la recollida, s’han incrementat les bonificacions i s’ha posat en marxa un nou sistema de lectura, mitjançant els nous cubells d’escombraries. Aquests cubells porten un xip que permet fer una lectura de les vegades que s’han recollit les escombraries i per valorar si aquesta informació és correcta, l’empresa que es dedica a la recollida d’escombraries ha enviat una carta a les llars de Llagostera. Aquesta actuació s’ha fet per avaluar el servei i millorar el que sigui necessari. Gràcies a la col·laboració dels veïns i les seves respostes, s’està corregint el sistema de recollida en allò que no funciona correctament. S’han fet diverses reunions amb l’empresa i els veïns i se’n continuaran fent per tal d’assegurar que la població de Llagostera estigui ben informada, es millori la gestió de la recollida i es puguin aplicar correctament les bonificacions a tothom.

Moltes gràcies per la col·laboració.