Inici Política i Societat El dret dels discapacitats

El dret dels discapacitats

2124

Al llarg d’aquest mandat hem estat queixant-nos del poc marge que es deixa als grups de l’oposició en el debat polític. La majoria de les decisions es prenen en Junta de Govern, un òrgan on no hi participen els regidores de l’oposició. sense passar-los pel ple, per la qual cosa el paper dels grups de l’oposició queda molt disminuït. Així, mentre que el discurs de l’equip de govern parla de voluntat de transparència i participació, la realitat ens mostra el contrari, i sovint trobem plens sense gaire punts a tractar.

És ben cert que la normativa empara aquest comportament, però també és cert que la mateixa normativa obre un ventall de possibilitats de participació, tant dels grups polítics com de les entitats, que no es té en compte.

Aquest darrer ple n’ha estat un exemple: l’equip de govern només ha presentat un punt a l’ordre del dia, la modificació dels pressupost que afecta a la Residència Josep Baulida, que prescriptivament havia de passar pel ple. Dels altres dos punts, un l’ha presentat Esquerra i l’altre és una proposta de l’assemblea local de la CUP que hem presentat conjuntament els tres grups municipals.

Hem de dir que celebrem que es debatés prèviament la modificació del pressupost que afecta a la Residència Josep Baulida en el consell de participació de la Residència. Estem convençuts que en els consells de participació, on hi ha representació de tots els sectors implicats en un determinat àmbit, la veu pot ser més plural i enriquidora. La reivindicació d’activar els consells participatius ha estat una reivindicació recorrent del nostre grup per altres àmbits on no estan creats o estan aturats (esports, comunicació, entitats…). Lluny d’això, es fa una lectura restrictiva de la norma per anar reduint els espais de participació real i efectiva.

Un d’aquests espais de  participació que convé aprofitar és el dels  pressupostos participatius. Recordem que s’ha obert el termini per presentar-hi propostes d’inversió al poble. Animem a totes les entitats, grups d’amics, famílies i col·lectius a debatre i a participar-hi. Malgrat aspectes que creiem que caldria millora, és una bona oportunitat per fer-nos sentir.

Moció pels drets dels discapacitats

Des del Grup Municipal d’Esquerra vam presentar un moció a favor de les persones amb discapacitat perquè puguin accedir a les atraccions de les fires de les ciutats i pobles de l’entorn. Creiem que cal una sensibilització i una atenció per aquest col·lectiu, per tal d’aconseguir una veritable igualtat de drets respecte a la resta de la població.

Tot i que el nucli central de la proposta és l’adaptació dels espais lúdics de les fires, cal anar més enllà per eliminar les barreres arquitectòniques que trobem als nostres carrers i a les dependències municipals. També ens comprometíem a fer tasques de conscienciació aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es celebra el 3 de desembre. Aquest any no s’ha organitzat res, malgrat tenir aprovada la moció. Esperem que de cara a altres anys aprofitem el dia per conscienciar dels problemes amb què es troba aquest col·lectiu i per adquirir compromisos des de les institucions.

Moció pels drets de vot a totes les persones residents

Aquesta moció va ser presentada per tots els grups del consistori a proposta de la CUP Llagostera. Es demana que es reconegui aquest dret de sufragi universal a totes les persones residents al municipi, tinguin la nacionalitat que tinguin. Ens sembla de justícia que tot aquell qui resideixi a Llagostera tingui l’opció d’escollir els grups de persones que  durant els propers 4 anys prendran decisions que l’afectaran directament. És un pas imprescindible per aconseguir una societat justa i igualitària, per al reconeixement d’una societat plural i amb igualtat de drets i deures.

És cert que el canvi pel que fa a la política de reconeixement de drets de participació política per a  persones estrangeres residents no depèn dels municipis, però sí que depèn de nosaltres reclamar la modificació de la  norma a les institucions que poden canviar una situació de totes totes injusta.