Inici Política i Societat Dret de vot per a tothom

Dret de vot per a tothom

2588

El Ple Municipal de novembre va tenir molts pocs punts, de fet només un d’ells en l’ordre del dia ordinari. La resta de punts, tres, van entrar per urgència. El primer punt fou una moció presentada per ERC perquè les persones discapacitades puguin accedir a les atraccions de les fires dels pobles que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups, sense més història.

Dels acords entrats per urgència, el primer va ser l’adjudicació del contracte dels serveis de neteja dels edificis i serveis municipals i de les escoles, al qual vam votar en contra no pas perquè estiguéssim en contra de l’adjudicació en sí, malgrat que l’oposició no va formar part de la mesa de contractació, sinó perquè no compartim el fet d’externalitzar serveis municipals per se, com ja hem explicat en altres cròniques anteriors publicades en aquest Butlletí. El model que nosaltres defensem es basa en la gestió dels serveis públics de manera directa, per tenir-ne un major control alhora que suposa un estalvi econòmic en el pressupost municipal.

El segon acord d’urgència fou l’aprovació d’una modificació de crèdit de la Residència Josep Baulida, necessària per fer front a despeses sobrevingudes de manteniment de maquinària i de personal de suport del servei d’infermeria.

I finalment, el tercer acord va ser la moció presentada conjuntament pels tres grups municipals a proposta de la CUP de Llagostera per demanar el dret de vot de totes les persones residents, és a dir, per demanar que puguin votar totes les persones migrades que viuen al nostre municipi. Diu la moció que “l’actual legislació limita enormement la participació política de les persones estrangeres, que no poden votar ni ser votats en les eleccions generals ni autonòmiques i redueix el dret de vot a les eleccions municipals a alguns supòsits”. Això, de facto, implica que centenars de veïns i veïnes de Llagostera es vegin privats d’un dret democràtic elemental com és ser elegibles i poder elegir qui els ha de governar, mentre que sí tenen tot els deures. És obvi que aquesta paradoxa antidemocràtica no és una competència municipal sinó estatal, per això la moció, entre d’altres coses, insta a l’Estat espanyol a fer els canvis legislatius necessaris a fi de permetre el sufragi actiu i passiu a tots els comicis de totes aquelles persones amb 6 mesos de residència legal continuada. Mentre aquestes modificacions legals no es produeixen, la moció també emplaça l’Ajuntament a comprometre’s a fer una campanya informativa per donar a conèixer els processos per fer efectiu el dret de vot a les persones estrangeres residents a Llagostera que podrien ser elegibles i elegides en les properes eleccions municipals del 2019 d’acord amb la legislació actual, així com de difusió i denúncia de la manca de drets polítics d’aquesta part de la població.

En el torn de preguntes vam preguntar per unes factures del bar de camp de futbol que pugen mensualment a més de 800€ i que assumeix l’Ajuntament, mentre que la gestió del bar la té la Unió Esportiva Llagostera, sense cap compensació per aquesta gestió. Els vam dir que urgia posar ordre en tot plegat, i ens van contestar que tenien la intenció de fer-ho, mitjançant un concurs públic per a la concessió de la gestió del bar. Ho compartim i esperem que es faci al més aviat possible.