Inici Política i Societat Dret a decidir

Dret a decidir

2391
Llagostera. Ajuntament de la vila.

Ara que els pressupostos tornen a estar a l’ordre del dia, us compartim l’article que en Josep Llinàs va publicar al primer número en paper d’El Butlletí sobre els pressupostos participatius del 2018. I vosaltres, com ho veieu?

__________________________

Arran de l’aprovació dels pressupostos municipals per a l’any 2018, l’Ajuntament de Llagostera va iniciar, com en anys anteriors, un procés de participació ciutadana per determinar la destinació en inversions d’una partida de 40.000,00.- €. En una primera fase es van escollir les iniciatives i les propostes que presentaven els veïns, i, un cop validades i prioritzades, és a dir, una vegada comprovat que reunien els requisits i condicions establertes quant a inversió de competència municipal i a l’import d’execució, fonamentalment, aquestes propostes es van posar a votació popular.

Així es va sotmetre finalment a votació un total de nou projectes, dels quals cada participant en podia votar un màxim de tres. La votació es podia fer de manera senzilla per via telemàtica, o bé mitjançant unes butlletes en paper que es trobaven en diferents establiments i que també es van repartir casa per casa. La proposta guanyadora ha estat finalment la d’il·luminar el tram fosc del costat del tanatori, amb un suport de 277 vots i un pressupost de 11.400,00.-€. Fins arribar als 40.000,00.-€ previstos, també s’executaran altres dels projectes més votats. L’Ajuntament s’ha encarregat de donar publicitat suficient a totes aquestes inversions i es poden consultar a la seva pàgina web.

Fomentar la participació ciutadana i la implicació dels veïns en la presa de decisions municipals és un dels objectius d’aquesta campanya, i s’adiu perfectament a la voluntat de fer més accessible una de les administracions, la municipal en aquest cas, la més propera al ciutadà.

Si hem de fer cas, però, a les dades de participació, extretes de la mateixa web, no podem pas concloure que la campanya hagi acabat sent una manifestació representativa de la voluntat d’intervenir en la gestió municipal per part dels llagosterencs. En tot cas, aquesta voluntat no en surt ben parada. Es veu de seguida si comparem els veïns que van participar en la votació, 669, amb el nombre total de persones empadronades al municipi, 8.200 aproximadament. Certament calia tenir més de 16 anys per poder-hi participar, però tot i així, els votants no han superat ni el 10% del total del cens.

No pot ser excusa per aquesta baixa participació la poca difusió de la campanya o el desconeixement de la mateixa, ja que l’Ajuntament no s’ha estalviat mitjans de promoció de cares a donar una imatge d’accessibilitat i transparència. A més a més, com a novetat respecte als anys anteriors, es va obrir quest procés participatiu als joves que actualment estan estudiant l’ESO a l’institut de Llagostera. Per la seva part, doncs, l’Ajuntament no ha escatimat esforços en aquesta iniciativa, de la qual tampoc aniria malament saber-ne el cost final. Més que res perquè els objectius inicials, amb aquesta participació discreta, no es poden pas donar per satisfets. No podem dir que la ciutadania, així en general, s’hagi ‘’implicat en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics’’ ni que s’hagi ‘’implicat a les entitats i persones en la presa de decisions públiques”. Tampoc que s’hagi generat una “intel·ligència col·lectiva en benefici del poble i dels interessos públics”, sigui el que sigui el que això vulgui dir. Pel que fa a l’objectiu de “disposar d’un pressupost municipal que s’adapti a les necessitats dels ciutadans”, aquest objectiu queda molt lluny, tenint en compte que del pressupost total d’inversions, que puja a 837.965,00.- €, els 40.000,00.-€ destinats als projectes guanyadors no en representen ni el 5%. Bé, és cert que les normes de procediment administratiu, en aquest cas les de l’aprovació del pressupost municipal, ja preveu la participació dels afectats, però molt em temo que aquesta participació ha estat encara moltíssim més escassa que la del procés que comentem.

Quantes vegades demanem una major participació en la presa de decisions col·lectives! Quantes vegades hem reclamat una ”participació real” en les qüestions que ens afecten directament! Fins i tot hem dit que “els polítics no ens representen” i exigim poder intervenir directament en els assumptes públics. Volem democràcia participativa i menystenim la democràcia representativa. Aquestes reclamacions, justes i raonables, contrasten però amb el poc interès que a vegades desperten aquelles iniciatives, per modestes que siguin, pensades expressament per això, i acaben convertint-se en un element de promoció, de rentat de cara i maquillatge de qui governa, amb pocs efectes reals.

Si hem de construir un país nou, fem-ho començant per casa, pel barri i pel veïnat, fem-ho començant per decidir també com volem que siguin els carrers i les places de tots.