Inici General Comentari del ple del mes de maig

Comentari del ple del mes de maig

1475

En el darrer ple del mes de maig el grup municipal Junts per Llagostera va presentar un prec per a la revisió dels pressupostos municipals 2020 i demanant més participació en l’actual situació de crisi global, que seguidament reproduïm.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La pandèmia provocada pel COVID-19 i la greu situació creada per aquesta, ha empès les corporacions locals a prendre mesures que lluiten contra la propagació de la pandèmia, i treballen per reduir en la mesura del possible les conseqüències tant econòmiques com socials sobre la ciutadania.

L’estat d’alarma, i el consegüent confinament, compliquen encara més l’aplicació de mesures de suport a la població, ja que afecten el normal funcionament de la vida de les persones i de les institucions. Les limitacions d’activitats laborals i el tancament de botigues han abocat molta gent a patir suspensions de la seva activitat habitual, i en el cas de Llagostera són més de 400 les persones que s’han vist afectades per un ERTO.

L’emergència social fa que en aquests moments 440 persones rebin l’ajut de Càritas, amb 140 famílies que són usuàries dels seus serveis.

Tot i les dificultats que la situació d’emergència genera, els ajuntaments han mobilitzat els seus recursos assistencials, amb l’ajut inestimable del conjunt de voluntaris que generosament han permès amb el seu esforç atendre moltes persones desvalgudes.

Som conscients de l’esforç que s’ha realitzat i se segueix desenvolupant des de l’Ajuntament de Llagostera, i n’estem orgullosos. Tot i això, des del grup municipal Junts per Llagostera volem manifestar la nostra disconformitat amb la política de participació i transparència practicada fins ara per l’equip de govern. Volem posar de manifest la manca d’informació que rebem sobre qüestions rellevants de la política municipal i de la gestió de l’actual crisi social i econòmica derivada de la crisi sanitària del COVID-19. Però, més enllà de rebre informació, tenim la voluntat de participar en la mesura de les nostres capacitats en el disseny i aplicació de les mesures que calen per pal·liar la crisi que patim. No volem ser espectadors, volem ser actors. 

Creiem que la lleialtat política passa també per traslladar la informació rellevant per anticipat als grups de l’oposició, entre altres per garantir el dret a practicar aquesta oposició, i no pas que ens n’haguem d’assabentar al mateix moment que la resta de la població.

Durant aquestes setmanes de gestió de la crisi, se’ns ha convocat al consell social, òrgan ja existent. Valorem positivament el seu funcionament, i la bona disposició a escoltar aquelles opinions i propostes que hem anat aportant.

Per altra banda, també hem assistit a les dues úniques sessions del consell econòmic, en les que es va plantejar l’adopció de mesures de tipus fiscal, com la reducció de certes taxes, la convocatòria d’un conjunt de subvencions, per tal d’ajudar a la represa de l’activitat, i l’establiment d’unes campanyes d’informació dirigides al comerç local. De totes aquestes propostes hem estat puntualment informats.

Tot i que estem d’acord amb les mesures que es proposen, creiem que s’han d’implantar de forma immediata, per tal de ser eficients. Però també creiem que s’han d’aclarir aspectes importants que afecten a aquests ajuts, com són quina quantitat de diners es mobilitzaran per a aquestes ajudes, i quines repercussions tindran sobre el pressupost 2020.

PRECS

Davant aquesta situació, demanem de nou impulsar de forma urgent la Plataforma d’Emergència Local,-o mesa, consell… el nom no és rellevant- que reuneixi els diferents agents socials, econòmics i polítics del municipi i que ha de ser una eina de debat i comunicació per aconseguir una gestió propera i eficaç, intentant buscar el màxim consens possible que la situació actual exigeix. Els acords i conclusions que se’n puguin extreure, han de ser claus per gestionar de forma eficient el pressupost municipal.

Ens posem a disposició de l’equip de govern per revisar i consensuar les necessàries modificacions del pressupost municipal, que s’adaptin a les necessitats sobrevingudes les darreres setmanes, i que tindran conseqüències importants durant els propers mesos, sinó anys. És evident que el pressupost aprovat fa uns mesos ha quedat del tot superat, i que les prioritats han canviat. No demorem l’aprovació de mesures de capacitació econòmica i de recursos al pressupost de l’any vinent. Cal revisar l’actual i començar a fer front a la crisi de forma immediata. I tot això, amb la participació del grup de JuntsxLlagostera.