Inici General Comentari del ple de pressupostos

Comentari del ple de pressupostos

1180

El darrer ple de l’any és el ple de pressupostos, on es defineix el compromís per part de l’Ajuntament, es determinaran les polítiques a realitzar durant aquest 2023 al municipi i per a millorar del benestar a la ciutadania de Llagostera.

Com bé seguim el costum d’aquest mandat; ens trobem en compromisos de paraula, que no es contemplen inicialment a trobar-hi solucions, com ara problemàtiques històriques: la canalització d’aigua cap a les urbanitzacions de Selva Brava i Font Bona, els problemes amb les canonades del carrer Girona; dues problemàtiques que es van esdevenint des de fa molts i molts anys, que transcorren en diferents mandats i encara a dia d’avui no s’hi ha trobat solució. Queden fora del pressupost, amb una teòrica modificació de crèdit en un futur per manca de rigor i de treball previ per part del govern.

Ens trobem novament en partides repetides any rere any per manca d’execució, les millores als vestuaris de la comissaria de la Policia Local, l’enderroc de Ca la Txe i Casablanca.

Desconeixem si finalment acabaran les obres de millora al passeig Pompeu Fabra on hi ha hagut un canvi de criteri, on finalment aquest és l’espera d’un projecte vinculat al Carrer Álvarez de Castro, tornar a molestar els veïns i veïnes amb unes obres que es podrien haver finalitzat en el projecte inicial.

Cal recordar que aquestes obres teòricament eren d’una manera, on van acabar canviant gràcies a les queixes dels veïns i veïnes.

Hi ha prioritats que el govern ha deixat novament en un calaix, com ara la millora de la seguretat a l’aparcament del carrer Panedes, la zona esportiva al darrere del pavelló, dos exemples de zones clarament conflictives, on es poden evitar certs conflictes amb la instal·lació de càmeres seguretat; es queda fora del pressupost novament el nucli zoològic o refugi per a gats de carrer.

Entre altres partides prioritàries, en trobem d’escasses, com és el cas dels ajuts als infants educació i lleure, on inicialment en aquest mandat es va contemplar 40mil euros on finalment es va executar amb increment per arribar fins als 70mil euros, on finalment el 2022 ha sigut de més de 77mil i es torna a contemplar 70mil; on les necessitats han anat en augment i se n’hauria de contemplar un mínim de 80mil.

On a Llagostera els darrers anys les necessitats han anat en augment i cada vegada és més freqüent la matrícula viva a les escoles, és a dir d’infants que acaben escolaritzats a posterior de l’inici de curs.

L’aposta del creixement d’empreses de Llagostera amb el desenvolupament del sud 11 és compartida, però clarament hem d’apostar per l’emprenedoria perquè les empreses a Llagostera no només han de créixer sinó també tenen el dret a néixer al nostre municipi.

L’aposta per formació i l’emprenedoria a Llagostera ha de tenir una estructura molt més forta i més sòlida, amb l’actual partida pressupostària és més només per cobrir mínims.

És evident que els recursos són limitats, per aquests motius calen ajuts supramunicipals per poder desenvolupar polítiques de millora i de futur, per poder fer front a grans despeses. Per això cal millorar i treballar en la cerca d’aquestes subvencions, on en el moment actual, ara, hi ha els ajuts europeus Next Generation, on l’Ajuntament de Llagostera n’ha sol·licitat zero, malauradament una oportunitat perduda, perquè segons el govern és massa complex de sol·licitar o per manca d’interès.

En canvi, l’Ajuntament s’endeuta per la compra de taules i cadires material per cultura, material per la policia, material que hauria de sortir dels recursos ordinaris i no d’un préstec.

Un dels canvis importants respecte a la plantilla de personal, és la municipalització del servei de neteja, una clara definició del govern és que els números surten, poder sí que surten a curt termini amb l’estalvi de l’IVA, però es contempla la contractació d’un enginyer que serà qui haurà de coordinar la feina, així que quasi que es fan les paus, però a la llarga ho desconeixem, el govern només parlant de números; nosaltres parlem de si la decisió millora el servei o no. Perquè els moments que hi hagi baixes de personal, com ho faran? Seran suplides o entre les mateixes treballadores es supliran unes a les altres anant de bòlit, clarament que d’aquesta manera no hi ha cap millora de laboral per elles.

Però el pitjor de tot, és que s’ha realitzat de forma totalment impositiva, improvisada a l’últim moment, tampoc hi ha hagut cap consens amb cap de les forces de l’oposició, se’ns ha exposat excessos dies de la presentació dels pressupostos i a correcuita.

Clarament queda en mans de la gestió de l’ajuntament si hi haurà millores del servei, millores laborals per a les treballadores, si els números sortiran, etc. Si la gestió és com la tenim actualment, no hi haurà cap millora sinó tot el contrari.

Parlant de consensos, clarament aquests pressupostos no ho han sigut, no consultant en cap moment ni amb l’oposició ni amb ningú.

I han repetit fins a no poder més el govern, aposten per la participació, que els pressupostos sortiran dels consells participatius, uns consells on en cap moment serà parlat de cap cèntim.

I més quan al llarg l’any 2022 no s’han convocat diversos d’ells, és a dir aquest pressupost no surt de cap manera de forma participativa, per la manca de consens, per la repetició de partides, per la desconfiança, per no tenir un camí clarament definit, vàrem votar en contra.

Clarament, són uns pressupostos teòrics perquè del dit al fet hi ha un bon tros, que de lluny s’acosta a la realitat del dia a dia ni del futur de Llagostera i la seva ciutadania.

No podem deixar de banda d’agrair a tot el personal tècnic la seva feina, elaboració d’aquests pressupostos i la feina que realitzen, juntament amb tot el personal de l’Ajuntament per a treballar per al dia a dia per Llagostera i la seva ciutadania.