Inici Política i Societat Comentari del ple de mes de març de 2019

Comentari del ple de mes de març de 2019

2285

Afortunadament, i a diferència del que vam comentar del ple passat, al ple del mes de març es van portar temes a aprovació. Molts dels punts a tractar van tenir a veure amb modificacions del pressupost, tant de la Residència Josep Baulida, com del pressupost de l’Ajuntament. El nostre vot va ser diferent en cada cas: a favor de la modificació del pressupost de la Residència Josep Baulida i en contra en el cas de les modificacions del de l’Ajuntament.

Les modificacions referents a la Residència Josep Baulida tenen a veure amb necessitats  d’adquisició de mobiliari o maquinari. També es va dur a aprovació un canvi de plantilla de personal en què vam estar-hi d’acord.

En el cas de la modificació del pressupost de l’Ajuntament vam votar en contra, fonamentalment perquè és la continuació d’un pressupost amb què discrepem, si bé hi ha alguns punts de la modificació en què hi podríem estar d’acord.

Un dels canvis que es fan respecte al pressupost és la forma de pagament del camp de gespa. Fins ara es plantejava com a leasing i finalment, tenint en compte els costos dels interessos, s’ha optat per pagar-ho del romanent de tresoreria (la disponibilitat de despesa de l’ajuntament sense recórrer a préstec extern). Aquest sistema és més lògic que l’anterior, i es podria aplicar a altres préstecs com el ja comentat altres vegades del préstec que es va pagant a Tàctica Pàdel, amb un cost també molt elevat.

El segon canvi, també molt important, és el del projecte de passarel·la que connectaria l’Avinguda Canigó amb el Carrer Almogàvers. Urbanisme obliga a fer un canvi del planejament de la zona i això endarrereix el projecte. En aquest cas ens alegrem que s’hagi paralitzat un projecte que per a nosaltres tenia molts dèficits. Altra qüestió derivada és que, un any més i un mandat més, no s’haurà avançat en la solució a una connexió necessària per a la viabilitat del poble.

No ha estat l’única modificació del planejament urbanístic que s’ha hagut de retirar. També els canvis que es plantejaven a l’entorn de l’accés est del nucli urbà s’hauran de replantejar perquè Urbanisme de la Generalitat ha trobat aspectes del projecte a canviar obligatòriament perquè se li doni el vistiplau. Aquests canvis obliguen a començar de nou el tràmit.

Un altre punt d’interès va ser donar compte de la liquidació del pressupost. En aquest punt va succeir com en altres plens, que en comptes de tractar la liquidació anual, es va fer un balanç dels darrers 12 anys, en una actuació per a nosaltres més adequada en escenaris de debat electoral. Sobre aquest balanç hi ha coses a dir però, per coherència amb el que pensem que ha de ser un ple, no caurem en el mateix error que l’equip de govern, i ho deixarem per a la campanya i els debats que es presentin.

Com a conseqüència de l’error que vam detectar en el contracte de lloguer del carrer Major, 11, es va modificar la clàusula que podia haver obligat a l’ajuntament a pagar despeses que no li correspondrien. Òbviament, tractant-se de la conseqüència lògica d’un tema plantejat pel nostre grup, el nostre vot va ser favorable.

Un tema en què ens vam abstenir tenia a veure amb una modificació de plantilla. L’expedient el vam tenir amb 8 hores d’antel·lació. És obvi que amb aquest període no hi ha temps suficient per analitzar la proposta, i així ho vam dir, i vam expressar la nostra queixa per aquest sistema que limita la capacitat d’actuació de l’oposició.

De l’apartat de precs i preguntes, es va demanar més celeritat en temes que afecten els llagosterencs i que s’allarguen mesos i fins i tot anys sense donar-los la solució àgil que es mereixen. Al comentari del ple passat vàrem parlar de dues queixes de veïns al mateix ple. També ha faltat agilitat, des del nostre punt de vista, a l’hora de buscar substitucions definitives a persones que s’han jubilat recentment. En el cas de la direcció de la biblioteca, això suposarà passar un parell de mesos com a mínim amb un dèficit de personal.

També vam aprofitar aquest punts de precs i preguntes per demanar una vegada més una millora en la participació dels grups de l’oposició. Ni hem pogut participar en la resolució dels ajuts al foment de l’agricultura ecològica (ajuts que van partir d’una proposta nostra), ni se’ns ha convocat a la trobada del Pla estratègic. Aquest pla estratègic, que marca necessitats de la població en tots els àmbits, hauria de servir per fer programes més acords amb aquestes necessitats detectades. Malauradament, després de demanar-ho insistentment, ha arribat el moment de plantejar les propostes de cara als propers quatre anys i aquesta informació no l’hem tinguda. Evidentment, hem hagut de buscar-la parlant amb associacions i veïns i veïnes de Llagostera.