Inici Política i Societat Comentari del ple de desembre de 2020

Comentari del ple de desembre de 2020

1032

Bon any nou a tota Llagostera, un 2021 ple d’esperances i bona salut!!

El darrer ple del mes de desembre es varen tractar diferents punts, però ens centrarem en el més important de tots: el pressupost del 2021.

El pressupost és el document, conjuntament amb les ordenances fiscals, més important de cada any en els municipis atès que marca el dia a dia de l’Ajuntament, però també del municipi… I si aquesta afirmació és certa encara més ho és enguany amb la covid, atès que ja no només tindrà una afectació en la hisenda municipal, sinó també en la realitat del municipi, i per aquest motiu hauria estat molt més prudent haver demanat la participació als grups de l’oposició.

Tampoc s’ha comptat amb la ciutadania de Llagostera, com van dient de fa temps, que aquests serien uns pressupostos més participatius. On veiem que ERC i CUP ha tret unes conclusions, dels consells participatius que ells trien qui participa i després fan el seu triatge d’idees. D’idees perquè el pressupost només se’n va fer esment en un consell, però d’on no hi ha sortit per ara res cap a on destinar els recursos.
O bé, com han esmentat en repetides ocasions el govern d’ERC i CUP-ALL, cal actualitzar el reglament de participació, així que tant no ve donat per aquest exercici, fins que s’actualitzi la normativa.

Iniciant amb el vot desfavorable perquè creiem que no són els pressupostos que necessita Llagostera.

Aquests són uns pressupostos continuistes, només cal veure que moltes de les partides són similars a les dels exercicis anteriors, i per tant no tenen en compte la nova situació en la qual ens trobem actualment i que continuarà al llarg del 2021 amb efectes més duradors als anys vinents amb la forta crisi sanitària, social i econòmica que tenim a sobre.

Però en l’àmbit general trobem a faltar dues grans partides destinades a superar els perjudicis de la covid-19, i en aquest sentit trobem del tot insuficient una partida de 1.000 euros destinada als afectes de la pandèmia, que segons sembla que hi haurà la possibilitat de ser ampliada a posterior si així ho consideren des del govern.
I una partida per la redacció de projectes per acollir-se als fons NGEU (next generation European United) o fons europeus.

Fons COVID-19

Com malauradament s’ha demostrat enguany, la pandèmia derivada de la COVID-19 ha tingut una afectació molt gran en el teixit productiu del país i per tant en els ciutadans i ciutadanes de Llagostera.
Entenem l’encert d’un paquet de mesures com el que es va realitzar en el darrer exercici del 2020 per ajudar als comerços, bars , restaurants i negocis tancats durant el confinament.
Però la pandèmia segueix i la Generalitat els continua obligant a tancar, essent ella responsable, però com a Ajuntament tenim el deure d’ajudar a qui ho necessita en el moment que ho necessita, perquè ningú es quedi enrere.
A banda a més cal tenir en compte que eren mesures reactives a la situació generada, però calen mesures actives de recuperació.

Pel que fa al Fons next generation European United.
Europa ha marcat els requisits dels àmbits on s’han d’invertir les reformes, per exemple, un 37% ha d’anar a transició ecològica i un 20% a transició digital.
En l’àmbit espanyol les prioritats per invertir seran 4 eixos: transició verda, digital, reducció bretxa gènere i cohesió social i territorial.

En conjunt es preveu adreçar als ens locals 1.483M€, dels quals 1.453 M€ corresponen a transferències de capital i la resta, 30 M€ a transferències corrents.
Es dividiran en 10 polítiques palanca:
• Agenda urbana i rural
• Infraestructura verda
• Transició energètica
• Modernitzar l’administració
• Modernitzar el teixit econòmic
• Impuls de la ciència i la innovació i el sistema nacional de salut
• Educació
• Economia de les cures i polítiques d’inclusió
• Impuls de la cultura i l’esport
• Modernització del sistema fiscal e. Les polítiques palanca es traduiran en 32 grans línies d’acció.

Per tant és molt important que el pressupost ja tingui partides per desenvolupar projectes, atès que en ser fons europeus, seran molt estrictes tant en la seva presentació com execució. No seran fons europeus per pagar despesa ja realitzada ni subvencions a fons perdut, sinó per l’execució de projectes i programes emmarcats en els programes anteriors. Per tant cal treballar-hi ja des de l’1 de gener.

Dit això, i que ja per si mateix seria suficient per tenir un vot contrari, cal destacar altres aspectes..

Tampoc no sabem les inversions que es realitzaran, a causa del fet que com planteja el govern ERC i CUP-ALl , són obertes a poder ser realitzades, no hi ha una realitat marcada de recorregut, tenen amb el que difícilment ens podem pronunciar respecte si l’equip de govern té un pla, o com molt ens temem estan sense cap full de ruta ni visió de poble, ni de la Llagostera del futur.
Només tenim clares les 3 grans inversions que venen subvencionades pel PUOSC, millora de la climatització a les llars d’infants, la canalització del rec entre el carrer Vidreres i el carrer del Molí per resoldre la problemàtica en temps de pluja i la millora de l’àrea esportiva de la Canyera.

La resta seran petites inversions, per resoldre problemàtiques de la gent de Llagostera, que són de gestió del dia a dia, com moure pilones, barreres arquitectòniques, reparacions diverses i altres, que s’han deixat passar els anys i no s’han gestionat degudament.
El que és clar és que el deute municipal s’incrementa a més del 34% amb un préstec de més de 1milió 200 mil euros, per realitzar petites inversions.

Ho podríem entendre en algunes de les partides que es refereixen a inversions en nous equipaments, l’hospital geriàtric nou, però no ho entenem que per reformes o inversions menors, no siguem capaços de garantir un mínim d’inversió. I fins i tot ens hem d’endeutar per la compra de material de policia, el mobiliari urbà o la senyalització viària, un autèntic disbarat.

Tenim un Ajuntament amb múscul financer i la seva capacitat de destinar recursos a serveis i principalment a afrontar inversions amb recursos propis, molt petit.
D’un pressupost de més de 9 milions d’euros poder finançar amb recursos propis és ridícul i demostra que la situació econòmica del nostre Ajuntament no és la idònia… per realitzar la inversió caldrà endeutar-se de nou, si no canviem la visió de prioritats.

Si la llei canvia i els ajuntaments no ens podem endeutar, tindrem un greu problema a Llagostera, la gestió del dia a dir s’ha de realitzat degudament, per evitar que les problemàtiques d’allarguin al pas dels anys.
Però tampoc es pot fer en un any el que no s’ha fet en molts més. El govern d’ERC i CUP-ALl ha de gestionar bé el dia a dia, i sobretot prioritzar sent realistes i no els entrin les presses per fer-ho tot de cop si no hi ha recursos propis suficients.

Hi ha coses bones en aquests pressupostos, com l’ampliació als serveis socials, amb un augment de la demanda del 40%, per ajudar a qui ho necessita, millorar serveis, cursos, subvencions etc. Es continuen realitzant polítiques d’habitatge, tan necessari al nostre municipi.

L’ampliació de la plantilla municipal per l’absorció del manteniment de l’enllumenat municipal i la jardineria. Amb la incorporació d’agents cívics per l’absorció també de la zona blava.

Assumint aquests serveis de forma municipalitzada es poden millorar els serveis, un millor control i execució. I a més estalviar un IVA. Però el pes de les dolentes ens va fer decantar cap al vot contrari a aquests pressupostos del 2021. Han prioritzat un programa electoral que és caduc, a causa de la pandèmia, ha canviat tot i cal prioritzar per reconstruir junts un Llagostera millor per tots i totes.

Calen mesures per poder obtenir recursos, cercar proveïdors amb preus més ajustats, cercar subvencions, ajuts de forns supramunicipals i fer polítiques que facin créixer el municipi econòmicament.