Inici Política i Societat A poc a poc es comença a veure l’aportació del nou govern

A poc a poc es comença a veure l’aportació del nou govern

2062

Llegint el títol ja entendreu una mica de què va aquesta crònica, i és que el resum és que, tot i que encara el nou govern municipal d’ERC i CUP-ALL s’està col·locant i moltes de les actuacions que fa encara formen part de la inèrcia deixada per l’herència de l’anterior equip de govern, un nou tarannà es deixa entreveure de mica en mica.

Aquest es va notar sobretot en les tres mocions que es van presentar conjuntament per tots els grups municipals, la primera per la defensa dels drets civils i polítics, la segona de ferma condemna contra el tall de subministraments energètics a les famílies amb deute amb què Endesa les amenaça i la tercera de suport a les mobilitzacions contra el canvi climàtic que van tenir lloc durant la setmana i que van culminar el divendres 27 de setembre amb la 3a Vaga del Clima.

És cert que aquestes mocions es van presentar de manera conjunta, però també és just dir que totes tres van presentar-se a proposta de l’equip de govern, que pretén deixar palès quina serà la seva línia política.

D’altra banda, el ple també va aprovar una oferta pública d’ocupació de 4 places per a la brigada municipal, crear una nova plaça d’informàtic dins la plantilla, per començar el proper any i un augment de les retribucions dels i les treballadores públiques d’un 0.25% addicional a l’increment que ja es va fer al gener, que respon a un Decret Llei que lligava aquesta puja addicional al PIB del 2018, increment amb el qual els i les membres de CUP-ALL hi estem d’acord per tal que els treballadors i treballadores públiques recuperin, no només la part de salari que se’ls va retallar fa anys, sinó el poder adquisitiu perdut fruit de la inflació.

També es va aprovar el conveni marc amb el Consell Comarcal del Gironès per delegar-li, de nou, part de la prestació del servei de recollida d’escombraries, que estem acabant de perfilar, i que junt a mesures impulsades des de l’Àrea de Medi Ambient esperem que suposi una millora substancial en els índexs de recollida selectiva del municipi i en la millora de les àrees de recollida d’urbanitzacions i veïnats.

Finalment, es va aprovar i discutir l’enèsima modificació de crèdit del 2019, a la qual ens vam veure obligats per l’herència d’una elaboració no del tot acurada del pressupost 2019 per part de l’anterior equip de govern, que va tendir, en general, a sobreestimar ingressos i a infravalorar despeses. 

Un aspecte molt positiu que val la pena destacar va ser l’assistència de públic al ple, força nombrosa comparat amb els darrers anys, així com la seva participació en el torn obert al públic de precs i preguntes. Esperem que aquesta sigui la tònica perquè el nou govern no s’adormi i perquè el rendiment de comptes al públic sigui habitual.