Inici General 12 anys gestionant l’ajuntament sense dèficit

12 anys gestionant l’ajuntament sense dèficit

2313

La liquidació del pressupost de l’ajuntament de Llagostera tornarà a ser positiva, una vegada mes. L’any 2018 es tancarà amb un superàvit de 798.282,05 euros.

Des que l’any 2007 Fermí Santamaria i el seu equip de regidors es varen fer càrrec del govern de Llagostera, tots els pressupostos s’han liquidat sense dèficit, malgrat que en aquest període hem viscut la pitjor crisi econòmica que s’hagi conegut en democràcia i la mes important que hagin viscut els ciutadans de Llagostera.

En aquests 12 anys s’han hagut de donar solucions a problemes socials i econòmics greus que han afectat a una part molt important de la gent de Llagostera. La nostra prioritat és el servei a les persones. S’han ofert ajudes d’emergència, beques, suport econòmic i els serveis socials han estat al costat de les necessitats de les persones mes vulnerables, però al mateix temps hem fet una aposta decidida per la formació i l’empoderament, perquè la millor manera d’ajudar a la gent és facilitar-los les eines perquè es puguin valdre per sí mateixos. Davant la cultura de la subvenció, hem prioritzat la cultura de la formació i la independència personal. Si volem una ciutadania lliure, hem de procurar que les persones que viuen a Llagostera  siguin independents i autosuficients.

Aquesta aposta ha estat la guia dels pressupostos d’aquests 12 anys, en els que hem prioritzat les polítiques socioeconòmiques. El Pla de barris i la seva gestió han estat una peça fonamental, però seria injust creure que tot s’ha degut al Pla de Barris. La cerca de recursos, materials i econòmics, en altres administracions i la gestió dels recursos propis de l’ajuntament de Llagostera han permès un procés de transformació que ha beneficiat al poble en general.

El plena crisi econòmica, quan altres municipis havien de tancar serveis o no podien fer inversions, Llagostera ha estat capaç d’invertir més de  10 milions d’euros en millores al municipi, que van des de millores en els carrers i zones verdes, ampliació de voreres, eliminació de barreres arquitectòniques, les obres de millora i soterrament del sanejament de la riera Gotarra, fins a tota la transformació del nucli antic o la reforma de la carretera, amb les actuacions als carrers Panedes i Camprodon.

Pel que fa a l’endeutament, s’ha reduït més de mig milió d’euros i hem passat d’un deute per habitant de 350 euros l’any 2007 a 257 el 2018 (un 26% menys)

Malgrat que la proximitat de les eleccions faci aflorar discursos catastrofistes, la realitat és tossuda i els números així ho indiquen. La situació econòmica de l’ajuntament de Llagostera és  bona, sanejada i pot fer front als pagaments dins dels terminis legals establerts sense tensions de tresoreria

Una mentida repetida mil vegades continua essent una mentida

Malgrat que la realitat econòmica de l’ajuntament de Llagostera és positiva, des del grup d’ERC s’insisteix en posar-la en dubte, encara que sigui torçant la realitat explicant mitges veritats o mitges mentides.

En el debat del pressupost 2019, fet el dia 19 de desembre de 2018, el Sr, Toni Navarro va començar la seva intervenció dient que la fiabilitat i la credibilitat d’un equip de govern es poden mesurar amb l’execució del pressupost. Va manifestar que es gastava mes del que s’ingressava, que això posava en risc l’equilibri financer de l’ajuntament i que s’hauria de fer un PEF!!! Malgrat que se li varen rebatre aquests arguments amb dades, es va aclarir que el PEF era un simple tràmit burocràtic i que la liquidació era positiva, no va voler donar-hi credibilitat i va continuar amb el seu discurs catastrofista.

Tenint en compte que el Sr. Navarro ha estat regidor d’hisenda 4 anys, hauria de saber que la liquidació del pressupost és un tema prou seriós i complex com per anar fent manifestacions a la lleugera, que només busquen crear alarma i confondre als ciutadans de bona fe que escolten el Ple.  Tenint en compte que les dades facilitades havien estat elaborades per la intervenció de l’ajuntament, no hi hauria hagut d’haver cap dubte al respecte.

No content amb això, i sense haver fet cap consulta als serveis econòmics de l’ajuntament, en el Ple de febrer va tornar a afirmar amb total lleugeresa que hi havia mes despeses que ingressos i que això era un fet preocupant.

Com ja és habitual, la realitat es torna a girar en contra de les prediccions catastrofistes del Sr. Navarro i demostra que, de nou, no ha dit la veritat i les dades de la liquidació, realitzada i aprovada per els serveis econòmics i d’intervenció de l’ajuntament, varen confirmar el que ja se li havia dit: el resultat pressupostari 2018 de l’ajuntament de Llagostera ha estat positiu en 798.282,05 euros.

Es pot constatar el que diem amb  l’àudio dels plens de desembre i febrer. Els trobareu aquí: http://www.llagosteraradio.cat/podcast/plens-ajuntament-podcast

Si com diu el Sr. Navarro, la fiabilitat i la credibilitat d’un equip de govern es poden mesurar amb l’execució del pressupost, podem estar tranquils pel que fa a la nostra. Pel que fa a la seva, la deixem a criteri del lector.